Kresťanské spoločenstvo Žiar, Prednáška o holokauste v Ziari nad Hronom

Spomienkový večer obetí holokaustu v Žiari nad Hronom 30.1.2019 o 17:00 h.

Spomienkový večer

30. január (streda) o 17:00 h.

Streda 30. Január
--
Zhromaždenia Nová Baňa

Zhromaždenia Nová Baňa každý štvrtok o 17:00.

Zhromaždenia Nová Baňa.

Štvrtok 17:00

Štvrtok 17:00
--
Zhromaždenia Banská Bystrica

Zhromaždenia Banská Bystrica každý piatok o 18:00.

Zhromaždenia Banská Bystrica.

Piatok 18:00

Piatok 18:00
--
Zhromaždenia Žiar nad Hronom

Zhromaždenia Žiar nad hronom každú nedeľu o 10:00.

Zhromaždenia Žiar nad Hronom.

Nedeľa 10:00

Nedeľa 10:00
Kresťanské spoločenstvo Žiar, Živý prenos

Živé vysielanie prostredníctvom internetu každú nedeľu o 11:00 h.

Živý prenos z Bohoslužieb

Začiatok prenosu v nedeľu o 10:30 h.

Nedeľa 10:30

O našom zbore

O našom zbore - ilustračná fotografia

Sme kresťania, ktorí veríme v osobu Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Veríme, že Biblia je inšpirované Božie Slovo. Na základe Jánovho evanjelia, tretej kapitoly, veríme v tzv. znovuzrodenie. Ide o vnútornú zmenu na základe osobnej viery v Syna Božieho a Jeho vykupiteľského diela na kríži. Veríme v jeho zmŕtvychvstanie a druhý príchod.

Videoblog

Video príhovory, obľúbené videá, kázne, videoklipy si môžete pozrieť v skrátenej forme na našom blogu s videami. Všetky videá nájdete na našom YouTube kanáli.

Navštívte nás

Kresťanský životný štýl nie je určený len pre elitu, alebo ľudí, ktorí sa nevedia dostať von zo svojich problémov. Prídťe sa o tom osobne presvedčiť na naše Bohoslužby.

„Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.“ Dávidov Žalm, Žalm 23

NOVINKY & ZBOROVÉ OZNAMY

Pozvánka na akciu Holokaust v Európe (1938-1945)

Spomienkové stretnutie 02.02.2017 Pozývame vás na spomienkové stretnutie k 72. výročiu oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v Osvienčime, za účasti jeho excelencie veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku J. E. Zvi Aviner Vapni.

Moderuje a prednáša: Stanislav Mičev

2. február 2017 o 10:30 hod. kinosála Múzea SNP Banská Bystrica

Väčší obrázok

Nikdy sa nevzdávajte

Podľa môjho názoru je zaujímavé, že nám 2. Samuelova 23:12 hovorí, kde presne Šamma zaujal svoje strategické postavenie. Píše sa tam: „Postavil sa uprostred poľa.“ Nestál na okraji a nestál ani v rohu. Postavil sa presne do stredu toho poľa. Už som videl veľa ľudí, ktorí boli povolaní do určitej oblasti služby, počas rokov samozrejme bola ich pozornosť odvedená stranou. Už neboli tak sústredení na cieľ a zatúľali sa niekam k okraju svojho poľa, v niektorých prípadoch dokonca zarezali do oblastí, do ktorých neboli povolaní. Ak máš zotrvať v centre Božej vôle po celý svoj život, musíš byť odhodlaný stáť uprostred toho poľa, do ktorého si bol povolaný, musíš zostať sústredený a nedovoliť nepriateľovi, aby od tohoto povolania odviedol tvou pozornosť. Pokračovať v čítaní

Odsúdenie rezolúcie UNESCO

skripek-2016-250.jpg, 13kB Europoslanec Branislav Škripek a poslanec národnej rady Marek Krajči dnes spolu s ďalšími poslancami v Jeruzaleme odsúdili rezolúciu UNESCO ktorá popiera historické práva Izraelu k Jeruzalemu a Chrámovej hore.

Úzka cesta

Asi pred dvadsiatimi rokmi som sa spolu s bratrancom vybral na menšiu túru na Krížnu. Keďže pochádzam z Banskej Bystrice a terén sme už poznali, opustili sme značený chodník a hybaj rovno za nosom. Nepoviem, že sme zrovna zablúdili, ale náš výstup bol omnoho namáhavejši a miestami, hlavne v poraste, neistý. Pokračovať v čítaní

Strom života

V každej epoche človeka sa jednotlivci aj celé spoločenstvá snažili nájsť odpoveď na zmysel života, jeho podstatu a dôvody existencie. Každý normálny človek si praje mať dobrý a hlavne dlhý život. Koľko všelijakých vynálezov sa človek snažil zostrojiť, aby predĺžil svoj vek. Avšak vždy prídeme k záveru, že si s tým nevieme rady a každý zostarne. Bohatý aj chudobný. Černoch aj beloch. Ale na počiatku ľudstva to tak nebolo... Pokračovať v čítaní

Bohoslužby v Banskej Bystrici

Banská Bystrica Každý piatok o 18:00 hod. prebiehajú Bohoslužby v Banskej Bystrici na adrese: Československej armády 25 na druhom poschodí.

Kód v srdci

Bez veľkej námahy vieme vypozorovať, že v medziľudských vzťahoch nie je niečo v poriadku. Dokonca aj ľudia z vonku si všimli, že na Slovensku okrem pekných hôr a dolín trpíme určitým "vírusom“, ktorý by sa dal definovať ako zášť, nenávisť, horkosť, falošnosť, pocit malosti a neochoty sa zmeniť. Článok pokračuje tu.

Pamiatka obetiam holokaustu

Milióny mŕtvych zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Medzinárodný deň pamiatky obetiam holokaustu sme si pripomenuli aj v múzeu SNP. Viac na tomto odkaze.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Múzeum SNP Banská Bystrica, Krestanské spolocenstvo ŽIAR a Medzinárodné krestanské velvyslanectvo Jeruzalem Vás srdecne pozývajú na Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu Pozvánka vo formáte pdf

Sedem hriechov, ktoré môžu ublížiť manželstvu

Vedeli ste, že niektoré hriechy dokážu pokaziť manželstvo? Je to tak. Čítajte ďalej

Nové číslo detského časopisu Besiedkárik

Posledné číslo detského časopisu Besiedkárik aj ostatné čísla časopisu si môžete stiahnuť alebo pozrieť po kliknutí na tento text.

Radosť

Čo o nej hovorí Biblia a aké sú jej aspekty? Má kresťan právo na radosť, alebo to patrí len do svetského šťastia? Na tieto otázky a oblasť radosti sa pozrieme v nasledujúcom článku. Čítajte ďalej

Nová relácia - Na Skale

Pozývame vás sledovať našu novú reláciu Na Skale. V krátkych video-šotoch sa budeme zaoberať rôznymi biblickými témami a z časti aj aktuálnymi udalosťami zo sveta a Izraela. Hlavným cieľom je prinášanie svetla do mediálneho priestoru, ktorý je z veľkej časti zahltený nepravdivími informáciami a protibiblickými stanoviskami.

Je Biblia pravdivá?

Nie raz som sa stretol s názorom, že ľudia nedôverujú Biblii. Niektorí tvrdia, že je zastaralá, druhí, že ju laik nemôže pochopiť, tretí zas tvrdia, že pri prepisovaní došlo k falšovaniu a pod.

Sú to adekvátne argumenty? Alebo len zažité stereotypy, ktoré nemajú seriózny základ?

Pokúsim sa v krátkosti obhájiť knihu kníh, ktorá bola preložená do roku 2001 takmer do 2287 jazykov a nárečí. Už samotný tento fakt jej dáva serióznosť a vážnosť.

Tvrdenie, že je zastaralá má jeden vážny háčik. Aj keď je faktom, že v štvrtom storočí už je Biblia kompletná - Starý aj Nový zákon, ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k ľuďom, k celému ľudstvu a svetu. Boh sa nemení, je večný, preto odkaz Biblie je v tomto univerzálny. Čo sa týka človeka zisťujeme, že sa človek nezlepšuje, ale zhoršuje, o čom samotná Biblia dosť veľa píše. Takže jej odkaz je aktuálny aj dnes. Čo sa týka dôveryhodnosti, pozrime sa na fakty.

Spis Galská vojna od Júlia Cézara je napísaný cca roku 50 pred Kristom. Najstarší dochovaný rukopis máme z roku 900 po Kristovi a existuje 9 až 10 rukopisov. Vo všeobecnosti nikoho nenapadne spochybňovať autenticitu tohto spisu. To isté platí pre spis Rímska história od Lívia, ktorý vznikol cca roku 20 pred n.l. Máme z nej 20 rukopisov a najstarší je tiež z 9. storočia. Takže rozdiel medzi udalosťami a najstarším rukopisom je takmer 900 rokov.

Teraz k Biblii. Evanjelium Jána je napísané približne medzi 80. až 95. rokom nášho storočia. Existuje fragment papyrusuP52 s textom evanjelia Jána, kde vedci odhadujú jeho napísanie medzi 90. až 150. rokom n.l. Takže vzdialenosť medzi udalosťami a rukopisom je max. 60-70 rokov. Kompletný kánon Nového zákona máme z roku 367 od Atanázia. Takže necelých 300 rokov od udalostí. Okrem toho Justín Martýr už v druhom storočí spomína evanjeliá Matúša, Marka a Lukáša. Ireneus na konci 2.str. cituje 1075 krát Nový zákon. Najproduktívnejší z ranných kresťanov bol Origenes, ktorý na začiatku tretieho storočia spomína existujúce novozákonné spisy od štyroch evanjelií cez 14 Pavlových listov, Skutkov apoštolov, Petrovho a Jánovho listu až po Zjavenie Jána. Kompletný Nový zákon máme v tzv. Vatikánskom a Sinajskom kódexe z 5.storočia. Okrem toho 5000 gréckych, 10 000 latinských a 9000 ďalších rukopisov. Od Aristotela máme iba 50 a od Homéra iba 650 rukopisov. Takže z antickej literatúry môžeme povedať, že novozmluvné spisy sú najdôveryhodnejšie. Čo sa týka prepisovania, existovala hlavne v starozmluvných spisoch veľká tradícia. Mazorétsky kódex vznikal medzi 6. až 11.storočím, kde pri prepisovaní rátali každú spoluhlásku a výsledný počet pri každej knihe musel sedieť s originálom. Ak pri kontrole zistili jednu chybu, zničili celý prepis. Práve z tohto obdobia sa zachovali najstaršie hebrejské spisy. Veľkým prielomom bolo objavenie tzv. Kumránskych zvitkov z roku 1947, kde bol okrem iného nájdený zvitok Izaiáša z roku 250 pred Kristom. Text bol vynikajúco zachovaný a totožný s Mazorétskym. Okrem toho existuje grécky preklad Starej zmluvy tzv. Septuaginta, ktorá bola vyhotovená roku 320 pred n.l. v Alexandrijskej knižnici na rozkaz Ptoleimana. Takže to boli fakty čo sa týka textu.

Tretím protiargumentom býva výrok: laik nevie pochopiť Bibliu. Biblia obsahuje rôzne literárne štýly. Má náročné, ale aj jednoduché, zrozumiteľné časti. Na to, aby bola pochopiteľná pre jednoduchých, ale aj vzdelaných ľudí, Boh použil rôznych ľudí práve z tohto dôvodu. Rybára (Peter, Ján, Jakub), pastiera kráv (Ámos), ale aj lekára (Lukáš), kňaza (Ezdráš), kráľa(Dávid), učenca teológie (Saul z Tarzu), egyptského princa (Mojžiš), vrchného čašníka v médsko-perzkom impériu (Nehemiáš), alebo hlavného satrapa v médskej ríši (Daniel). Jedno mali však spoločné. Boli očitými svedkami udalostí a osobne poznali Stvoriteľa. V dnešnej dobe nevieme byť očitými svedkami starých udalostí, ale za to môžeme osobne poznať Stvoriteľa, prostredníctvom Jeho Slova - Biblie.

S úctou pastor Kresťanského spoločenstva Rastislav Bravčok.

Niekoľko rád pre výchovu od Jamesa Dobsona

1. Večerajte so svojimi deťmi
Spoločnou rodinnou večerou aspoň päťkrát do týždňa im jasne dokumentujete, že vám na nich záleží. Rodičia, ktorí večerajú so svojimi deťmi, dávajú spoločnosti viac zdravých dospelých, pretože spoločná večera je signálom, že deti sú ich najvyššou prioritou. Rodičia, ktorí majú vo zvyku meškať na spoločnú večeru, bez ohľadu na výhovorku, dávajú deťom zlý signál a tento signál deti nanešťastie veľmi dobre počujú a jasne identifikujú.

2. Každý večer kontrolujte deťom domáce úlohy
Tu sú v hre dve veci. Po prvé, denná rodičovská účasť na školských zadaniach deťom komunikuje, že im na deťoch záleží a tiež slúži ako skorý varovný signál, ak sa dieťa vychýli zo správneho smeru. A po druhé, deti potrebujú vidieť, že ich intelektuálny vývin je práve taký dôležitý ako ich fyzický vývin. Čím je dieťa viac angažované v dosahovaní intelektuálnych cieľov, tým menej je náchylné zapájať sa do škodlivého fyzického správania.

3. Vyžadujte od detí pravdu – a dostaňte ju
Rodičia, ktorí trvajú na tom, aby sa dozvedeli, kde sa ich deti nachádzajú v piatok alebo v sobotu večer, vysielajú jasný signál, že nie každé miesto, každý prejav správania a každý kamarát, je prípustný. Deti, ktoré povedia rodičom pravdu, uznávajú stanovené hranice, no ak klamú, kam idú, pravdepodobne klamú aj o tom, čo robia.

4. Vezmite deti aspoň na týždeň preč cez prázdniny
Predĺžené víkendy sa nerátajú, pretože to nie je dosť dlhý čas na to, aby sa prelomila každodenná rutina alebo obnovil vzťah medzi rodičmi a deťmi. Potrebujete týždeň bez esemeskovania, bez e-mailovania, jednoducho bez mobilnej komunikácie. Vypnite svoje mobily úplne, aby ste sa mohli opäť naladiť na svoje deti.

5. Povzbudzujte deti, aby sa zapájali do tímových športov
Individuálne športy a iné spoločné aktivity sa nerátajú. Členovia tímu sú menej tolerantní voči zneužívaniu návykových látok ako rodičia – a majú na to dobrý dôvod. Tínedžeri nútení závisieť od fyzického zdravia toho druhého, sú menej náchylní zapájať sa do škodlivých prejavov správania. Tlak rovesníkov, aby tínedžer robil správnu vec, môže byť výbornou motivujúcou silou.

Osobná modlitba

Miloval som vás, hovorí Hospodin, vy sa však pýtate: Čím si nám prejavil lásku? Či Ézav nebol Jákobovým bratom? — znie výrok Hospodina — a predsa som si zamiloval Jákoba. (‭Malachiáš‬ ‭1‬:‭2‬ SEB)

List Židom vysvetľuje Ézavov problém. Smilstvo a bezbožnosť. Roháček to prekladá ako obecnosť, čo znamená obyčajný, svetský životný štýl. Bez osobného spoločenstva s Bohom. Práve posledná cirkev zo Zjavenia Jána, Laodicejský zbor, má problém práve v tejto oblasti. Ježiš musí klopať na dvere a čakať, či mu veriaci otvoria, aby mohol s nimi večerať, čo je obraz dôverného vzťahu.

Pre osobnú modlitbu Ježiš vyučuje, aby ľudia „nežvatlali“. Ide o bezmyšlienkovité odriekanie tých istých formulácií. To je jedna vec. Druhou vecou je to, aby sme sledovali svedectvo v našom duchu a nemnožili modlitbu bez pomazania.

Keď si Ježiš povolal dvanástich, tak prvou vecou ktorú im kládol na srdce pred kázaním a uzdravovaním bolo, aby boli s ním. Kresťania, a o to viac služobníci, musia tráviť čas s Kristom, v osobných modlitbách (Mar 3:13).

Tri dôležité klúče pre osobnú modlitbu.

  • 1. Vytrvalosť - disciplína.
    Podobenstvo o chudobnej vdove a sudcovi. Toto podobenstvo začína výrokom: Rozpovedal im podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť a neochabovať. (‭Lukáš‬ ‭18‬:‭1‬ SEB).
  • 2. Správne postoje.
    Povýšeneckosť, domýšľavosť a nadutosť, bráni vypočutiu našich modlitieb (Luk 18:9). Ale aj hnev a rozhorčenosť (1Pet 3:7).
  • 3. Postoj viery
    A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. (‭Prvý Jánov‬ ‭5‬:‭14-15‬ SEB).

Pomazanie je uschopnenie

Avšak ten, kto nás spolu s vami upevňuje v Krista a nás pomazal, je Boh.(2 Kor 1:21)

Existujú tri základné účinnosti pomazania. Osobné, služobné a spoločné. Všetky tri sú nepostrádateľné. Osobné podľa Jána vyučuje a upevňuje status kresťana byť v Kristu. Rozvíja sa osobným spoločenstvom na modlitbe a štúdiom Slova. (1Ján2:21). Služobné pomazanie uschopňuje k bohoslužbe na charizmatickej úrovni. Je to buď pomazanie už existujúceho talentu, alebo vloženie nového (2Kor3:5-6). Spoločné obsahuje nezastupiteľné manifestovanie Božej slávy na zmenu regiónov a národu. Nesmieme vylúčiť ani jedno, lebo sa stane pomazanie pascou (napr.Samson). Služobné bez osobného vovedie do skostnatenosti a pádu (napr.Saul). Spoločné bez osobného vytvorí denomináciu (odkaz do Sárd) a pod.

Viete o Ježišovi z Nazareta, ako ho Boh pomazal Duchom Svätým a mocou, takže chodil, dobre robil a liečil všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s ním. (‭Sk ‭10‬:‭38‬ SEB)

Nová sila

Biblia jednoznačne učí, že človek nemá ísť z vlastných síl. Boh ponúka svoje riešenie. Nie silou, ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Pán. Nevyhoríš, nezahorkneš, neodpadneš!

Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu, ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. (Izaiáš 40:31 SEB)

Sobotné zamyslenie

Pre všetkých priateľov Božieho Slova. Kniha Sudcov opisuje mnohé ohromujúce víťazstvá a veľkých hrdinov ako bol Samson, Gedeon, Ehud, Barak atď. Napriek tomu vidíme, že v knihe Sudcov je fenomén neustáleho klesania, pádov, apostázie a to napriek tomu, že ide o generácie po Jozuem, ktorý doviedol Izrael do Kanánu. Prečo hneď po víťaznej generácii nastáva útlm? Prečo sa človek v úvode svojej viery rozbehne a potom zastane? Môže to mať tri hlavné dôvody. Po prvé - strata viery, respektívne duchovného videnia. Po druhé - strata nádeje na zmenu a dobrý výsledok (vyhorenie). Po tretie - vypadnutie z Pánovej lásky.

Je potrebné ustavične tieto tri aspekty posilňovať, ináč neprídeme na miesto želania.

„Kto však vytrvá do konca, bude spasený.“ (Matúš 24:13 SEB)

Rastislav Bravčok

Action Bible po slovensky

Za skvelú cenu 4.00 € za jeden diel si môžete kúpiť v zbore po nedeľných Bohoslužbách prvý a druhý diel komiksovej Action Bible v slovenskom jazyku.