Nikdy sa nevzdávajte

Podľa môjho názoru je zaujímavé, že nám 2. Samuelova 23:12 hovorí, kde presne Šamma zaujal svoje strategické postavenie. Píše sa tam: „Postavil sa uprostred poľa.“ Nestál na okraji a nestál ani v rohu. Postavil sa presne do stredu toho poľa. Už som videl veľa ľudí, ktorí boli povolaní do určitej oblasti služby, počas rokov samozrejme bola ich pozornosť odvedená stranou. Už neboli tak sústredení na cieľ a zatúlali sa niekam k okraju svojho poľa, v niektorých prípadoch dokonca zarezali do oblastí, do ktorých neboli povolaní. Ak máš zotrvať v centre Božej vôle po celý svoj život, musíš byť odhodlaný stáť uprostred toho poľa, do ktorého si bol povolaný, musíš zostať sústredený a nedovoliť nepriateľovi, aby od tohoto povolania odviedol tvoju pozornosť.

Keď Šamma zaujal svoje postavenie uprostred šošovičného poľa, nepostavil sa tam preto, aby rozdal pár rán a potom sa stiahol. Pred Šammou boli len dve možnosti: víťazstvo alebo smrť. Stál si za svojím, bránil svoj diel poľa a v 2 S 23:12 sa dočítame o šťastnom konci tohoto príbehu: „Tak Hospodin pripravil veľké vyslobodenie.“

My všetci chceme odhaliť Božiu vôľu pre naše životy, akonáhle ju ale poznáme, nedošli sme ešte na koniec našej cesty; sme len na jej začiatku! Hneď ako si obdržal od Boha svoju úlohu, musíš sa postaviť na svoje pole a bojovať tak dlho, dokiaľ ti Boh nedá víťazstvo. K tomu sú potrebné vlastnosti, ktoré má snáď len nepatrné množstvo ľudí – vytrvalosť.

V Efezským 6 sa nachádza príkaz, aby sme si obliekli „plnú Božiu zbroj“ (v. 11). Verše 13 a 14 následne obsahujú jedno dôležité tvrdenie: „Preto vezmite na sebe celú Božiu zbroj, aby ste … mohli … zostať stáť. Stojte teda…“ (KMS). Inými slovami, potom, čo sme vykonali všetky prípravy na to, aby sme mohli obstáť, ostáva učiniť jedinú vec – stáť. V tomto bode to väčšine ľudí nedochádza. Vynaložia mnoho úsilia, kým objavia Božiu vôľu pre svoj život. Idú na biblickú školu, čítajú knihy, príjmu prorocké slová, pripravujú sa všemožnými spôsobmi. Hneď ako na svojej koži začnú pociťovať oheň boja, odhodia zbrane a dajú sa na ústup. Je mi jasné, že toto moje posolstvo nevyvolá príjemné pocity.

Tajná prísada: vytrvalosť

Vždy hľadáme skratky, zaručené recepty a triky, obávam sa ale, že vyhnúť sa tomuto princípu nie je možné. Možno si výnimočne nadaný, talentovaný, pomazaný a požehnaný, avšak bez vytrvalosti budeš mať len minimálny vplyv, pretože veľké víťazstvo sa vždy nachádza na konci veľkých bitiek.

Obdržia ich tí, ktorí skrze ťažké bitky dorazia na druhú stranu, bez toho aby poľavili či ostali stáť.

R. Alec MacKenzie, ktorý sa obšírne venuje oblasti organizovania času (time management), povedal: „Schopnosť koncentrovať sa – vytrvať v stanovenom kurze bez odklonu či vychýlenia – je sila, ktorá umožňuje ľuďom priemerné schopnosti dosiahnuť také vyššie poznania, ktoré géniom vytrú zrak. Tajomstvom ich úspechu nie je nič iného než vytrvalosť.“

Šamma nebol zjavne jediným z Dávidových bojovníkov, ktorí vedel, čo znamená byť vytrvalý. Biblia hovorí, že Eleazar v jednej z bitiek bojoval tak dlho a tak tvrdo, až sa mu ruka prilepila k meču (2 S 23:10). Pokiaľ ide o naplnenie Božej vôle pre tvoj život, vytrvalosť nie je voľbou, je to povinnosť. Pokiaľ by Eleazar alebo Šamma pustili meč alebo prestali bojovať, nepriateľ by ich zabil. Pokiaľ opustíš Božie povolanie, nikdy ho nenaplníš.

čo urobíš, keď začne ísť do tuhého? Pevne stoj a nepúšťaj zbraň! čo urobíš, keď ťa nepriateľ začne napádať zo všetkých strán? Pevne stoj a nepúšťaj zbraň! Čo urobíš, keď budeš čelit finančným ťažkostiam, zdravotným problémom, zrade, opustenosti, odmietnutiu a bolesti? Pevne stoj a nepúšťaj zbraň! Priateľ môj, boj patrí Hospodinovi a On ho vo svojom čase dovedie do víťazstva. Našou úlohou nie je klásť otázky; našou úlohou je v poslušnosti pevne stáť, dokiaľ nám Boh nedá víťazstvo.

Keby každý z nás stál na svojom poli tak ako Dávidovi bojovníci, pripravení bojovať a položiť život za Božie kráľovstvo. A keď nadíde deň nášho odchodu z tohoto sveta, tak sa modlím, aby nám museli vypáčiť meč z našich stuhnutých prstov. Kiež by nás na konci nenašli sedeť pred televízorom, ale s čižmami zaborenými do poľa, kam nás Boh postavil. Nikdy sa nevzdávaj! Nikdy neustupuj! Nikdy sa nevzdávaj nepriateľovi! Naplnenie Božou vôľou pre tvoj život sa netýka len teba. Týka sa aj tvojich detí, vnukov a budúcnosti Božieho večného kráľovstva. A tak teda stoj! Bojuj! A vytrvaj až do konca. A Boh ti v Ježišovom mene dá víťazstvo!

AUTOR: DANIEL KOLENDA

Riaditeľ CFAN