SLEDUJTE NÁS NA:

Stiahnite si naše kázne

Kázne sú vo formáte mp3. Pre ich vypočutie si ich musíte stiahnuť na svoj mobil, tablet, osobný počítač a prehrať v prehrávači hudobných súborov.

Rastislav Bravčok: Božia láska
Žiar nad Hronom, 2016
Rastislav Bravčok: Nestrať svoju korunu
Žiar nad Hronom, 2016
Rastislav Bravčok: Peklo
Žiar nad Hronom, 2016
Rastislav Bravčok: Sekera v Jordáne
Žiar nad Hronom, 2016
Rastislav Bravčok: Uchop svoj zázrak
Žiar nad Hronom, 2016
Rastislav Bravčok: Blahoslavení
Žiar nad Hronom, 19. júna 2016
Rastislav Bravčok: Svätý Duch
Žiar nad Hronom, 17. mája 2016
Rastislav Bravčok: Laodicea
Žiar nad Hronom, 17. apríla 2016
Rastislav Bravčok: Viera
Žiar nad Hronom, 21. februára 2016
Rastislav Bravčok: Služba
Žiar nad Hronom, 14. februára 2016
Rastislav Bravčok: Choď a nehreš viac
Žiar nad Hronom, 07. februára 2016
Rastislav Bravčok: Čerstvé poznanie Pána
Žiar nad Hronom, 24. januára 2016
Rastislav Bravčok: Cirkev ako nevesta
Žiar nad Hronom, 10. januára 2016
Rastislav Bravčok: Manželstvo
Žiar nad Hronom, 15. novembra 2015
Rastislav Bravčok: Pol cesta, zlá cesta
Žiar nad Hronom, 25. októbra 2015
Rastislav Bravčok: Izaiáš 48:17 - Pán chce učiť a viesť človeka
Žiar nad Hronom, 01. novembra 2015
Rastislav Bravčok: Vytrhnutie
Žiar nad Hronom, 30. júla 2015
Rastislav Bravčok: Autorita Božieho slova
Žiar nad Hronom, 26. júna 2015
Rastislav Bravčok: Zmluvní partneri - Boh a človek
Žiar nad Hronom, 14. júna 2015
Rastislav Bravčok: Posilnenie v modlitebnom živote
Žiar nad Hronom, 17. mája 2015
Rastislav Bravčok: Strom života a strom poznania dobrého a zlého
Žiar nad Hronom, 26. apríla 2015
Rastislav Bravčok: Hlásanie Krista
Žiar nad Hronom, 23. apríla 2015
Rastislav Bravčok: 7 postojov k Svätému Duchu
Žiar nad Hronom, 12. apríla 2015
Rastislav Bravčok: Duch Svätý
Žiar nad Hronom, 29. marca 2015
Rastislav Bravčok: Bohatý mládenec
Žiar nad Hronom, 12. marca 2015
Jozsef Borbély: Kresťanský zbor
Žiar nad Hronom, 8. marca 2015