SLEDUJTE NÁS NA:

O nás – KS Žiar nad Hronom

  Založené v roku 1997 v Žiari nad Hronom

Sme kresťania, ktorí veríme v osobu Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

Veríme, že Biblia je inšpirované Božie Slovo. Na základe Jánovho evanjelia, tretej kapitoly, veríme v tzv. znovuzrodenie. Ide o vnútornú zmenu na základe osobnej viery v Syna Božieho a Jeho vykupiteľského diela na kríži. Veríme v jeho zmŕtvychvstanie a druhý príchod.

Na základe viery v moc Ducha Svätého sa hlásime k letnično-charizmatickému hnutiu, ktoré je rozšírené po celom svete. Veríme tomu, že aj v dnešnej dobe sa môžu diať zázraky uzdravenia a vyslobodenia.

V rámci slovenskej legislatívy sme vedení ako Občianske združenie - Kresťanské spoločenstvo Žiar nad Hronom. Náš zbor vznikol v roku 1997 ako súčasť Kresťanských spoločenstiev Slovenska.

Sme ekonomicky nezávislí na štáte aj zahraničí. Naša činnosť je podporovaná z príspevkov členov miestneho spoločenstva.

„Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno.“ Dávidov žalm, Žalm 23

Náš tím

Srdečne Vás pozývame na naše pravidelné nedeľné a štvrtkové Bohoslužby v Žiari nad Hronom!