Sedem hriechov, ktoré môžu ublížiť vášmu manželstvu.

 

 

Vedeli ste, že niektoré hriechy dokážu pokaziť manželstvo? Je to tak. Určite si uvedomujete, že dokonalé manželstvá neexistujú, keďže neexistujú ani dokonalí ľudia. Opakujem: dokonalé manželstvá neexistujú, lebo neexistujú dokonalí ľudia. Každé manželstvo zažíva lepšie a horšie časy. Často som svedkom toho, ako si páry v našej cirkvi myslia, že sú výnimka. Ľudia v cirkvi sa totiž väčšinou tvária, že sú šťastní, a preto tieto páry uveria tomu, že len oni prechádzajú krízou.

Som naozaj presvedčený, že mnoho ľudí sa manželstva vzdalo práve preto, lebo nevedeli, koľko manželských párov už s námahou prešlo cez tieto pusté miesta. Keby vedeli, že ich problémy sú normálna súčasť manželstva, možno by s väčšou ochotou hľadali zmierenie, vyhľadali by pomoc a snažili by sa o obnovu manželstva.

Za tie roky som si všimol, že existujú určité problémy, ktoré dokážu manželstvo vážne narušiť, ak zostanú bez povšimnutia. To sú tie najvážnejšie z nich. Môžu sa prejaviť rôznym spôsobom, ale ak sa dostanete až ku koreňu veci, zistíte, že ide práve o tieto problémy. A nebudeme si nič nahovárať: sú to hriechy. Všetci sme zhrešili. Všetci hrešíme. Každé manželstvo pozostáva z dvoch hriešnikov.

To je dôvod, prečo dokonalé manželstvá neexistujú. Ak týmto hriechom dovolíme, aby ďalej rástli, nakoniec manželstvo zničia alebo mu zabránia dosiahnuť jednotu, ktorú Boh prikázal. O ktoré hriechy teda ide? Som rád, že vás to zaujíma.

Toto je 7 hriechov, ktoré dokážu ochromiť každé manželstvo:

1. Sebectvo. Manželstvo bez vzájomného podriadenia sa nefunguje. Píše sa o tom v liste Efežanom 5:21. Manželstvo nie je dohoda s podielom 50 na 50. V ideálnom prípade by to mal byť zväzok, v ktorom každý dáva svojich 100 percent. Naschvál som použil výraz „ v ideálnom prípade”, pretože ani vaše a ani moje manželstvo také nie je. Keď jeden z partnerov vyžaduje, aby bolo podľa neho alebo sa s ním nedá dohodnúť na kompromise, vzťah nikdy nebude taký, aký by mal byť. Jeden partner bude spokojný, lebo si presadil svoje, a ten druhý bude nešťastný.

2. Nespokojnosť. Nehovorím to prvýkrát: nuda je pravdepodobne najväčší zabijak manželstiev. V každom manželstve sa striedajú vzrušujúce a všedné obdobia. Niekedy sa cítime zamilovaní až po uši, niekedy menej. Kľúčom k dlhodobému vzťahu je záväzok, ktorý presahuje emócie.

3. Pýcha. Ak si jeden z partnerov nikdy nevie priznať chybu alebo nevidí svoje nedostatky, pozýva tak horkosť do srdca svojho partnera. Pýcha môže ničiť manželstvo aj vtedy, ak sú manželia príliš hrdí, než aby si priznali, že s niečím zápasia a nevyhľadajú potrebnú pomoc.

4. Neodpustenie. Ak sa odmietneme vzdať zranení z minulosti, nielenže sa tak poškodí manželské puto, ale to zničí aj človeka, ktorý odmieta odpustiť. Dôvera sa nedá vybudovať tam, kde chýba odpustenie. Nemáme predsa odpúšťať preto, lebo nám bolo odpustené?

5. Hnev. Písmo hovorí jasne: nemáme ísť spať nahnevaní (nech slnko nezachádza nad vaším hnevom). Tento príkaz má svoje opodstatnenie. Hnev je burina, a ak ju nevykoreníte, bude sa len rozrastať (zrejme odkaz na koreň horkosti z Listu Židom 12:15, pozn. prekl.)

6. Uspokojenie sa. Len čo si začnete myslieť, že vaše manželstvo je už nad vecou a netýkajú sa ho problémy iných manželstiev, máte problém. Nepriateľ rád útočí na tých, ktorí to nečakajú.

7. Žiadostivosť. Manželské páry, ktoré sa porovnávajú s ostatnými, sa takmer vždy sklamú. Vždy budú vo vašom okolí ľudia, ktorí majú viac, ako vy, ale s najväčšou pravdepodobnosťou z toho nie sú takí šťastní, ako by sa zdalo. Majte na pamäti, že ľudia často svoje trápenia skrývajú. Možno by sa ten manželský pár, o ktorom si myslíte, že je dokonalý, s vami rád vymenil. Každé manželstvo je jedinečné. Porovnávanie povedie vždy k frustrácii.

Položte si nasledovnú otázku: ktorý z týchto hriechov momentálne prevláda v mojom manželstve? Ktorý z nich mi najviac škodí? Ktorý z nich by mohol prerásť do skutočného problému, ak s ním nezačnem jednať? Buďte úprimní, a to k sebe, ako aj k partnerovi.

 


AUTOR: RON EDMONDSON

Zdroj článku: www.ronedmondson.com