Rasťo Bravčok je pastor, ktorý miluje Boha a ľudí.
Na konci 90-tych rokov začal organizovať pravidelné stretnutia
v Dome kultúry s cieľom priblížiť bežným ľuďom Božie slovo,
ktoré jediné je odpoveďou na všetky ľudské problémy.

Jeho túžbou je vidieť ľudské životy zmenené Božím dotykom.
V roku 2007 úspešne dokončil teologické štúdium
na Akadémii Svätého Pavla v Budapešti.

Spolu s manželkou Majkou verne slúžia Veľkému poslaniu
- činiť učeníkov v tomto národe.