NAŠA VÍZIA


 

Veríme v cirkev, v ktorej je nespočítateľné množstvo životov zmenených

dobrou správou o Ježišovi Kristovi, kde láska Otca uzdravuje zranených a kde Duch Svätý vedie každého človeka k naplneniu jeho Bohom daného osudu.


Veríme v neodolateľne nákazlivú cirkev,

ktorá túži predstaviť živého Boha svetu, ktorý je hladný po rýdzom a nefalšovanom kresťanstve.

 

   Veríme v cirkev naplnenú Kristovými nasledovníkmi,

ktorí sú žijúcim obrazom Božej životameniacej milosti, kde sú priťahovaní ľudia rôzneho veku a z rôznych pozadí na to, aby demonštrovali Božiu dobrotu.

Veríme v cirkev, ktorá v pravde rozumie Božiemu slovu.

Kde nič nie je nemožné, kde sa stávajú zázraky, kde sa rodia sny. Cirkev, kde sa dá cítiť teplo Božej prítomnosti, kde nádej nikdy nezomiera a kde uzdravujúca ruka všemohúceho Boha je vystretá na každého muža, ženu, či dieťa vchádzajúcich dnu.

 

 

Veríme v cirkev vášnivých uctievačov,

ktorých srdcia a piesne vedú ľudí k stretnutiu s uzdravujúcou prítomnosťou a veľkolepou Božou láskou.

 

Veríme v rastúcu cirkev,

ktorá je dosť veľká na to, aby zasiahla tisíce, avšak natoľko komornú, aby sa každý cítil byť osobne prijatý Bohom. Cirkev, ktorá rastie v zrelosti, v počte a v spoločenstve.

 

Veríme v cirkev, ktorej vedúci rozprestierajú svoje ruky

aby slúžili, rozširujú svoju myseľ, aby boli inovatívni, srdcia, aby boli transparentní a vieru, aby robili nemožné!